Cestovní pojištění

Využijte výhodné cestovní pojištění přes naši cestovní kancelář Cruise Plus.

 

Příklad pojištění:

Středomoří, 7 nocí, storno zájezdu 20.000,- Kč/ osoba

CENA: 290,- Kč/ osoba

 

Přehled limitů a pojistných částek

Pojistná nebezpečí

Limity pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

 

Ambulantní lékařské ošetření (výluky spjaté s chronickým onemocněním)

bez limitu

Léky a další zdravotnický materiál

bez limitu

Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

bez limitu

Léčba, diagnostika a operace

bez limitu

Činnost záchranných sborů a horské služby

bez limitu

Převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR

bez limitu

Výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného

bez limitu

Akutní zubní ošetření

10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy

Výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného

max. 5 dní/2000 Kč den

Pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)

1 500 000 Kč

Repatriace související s terorismem

1 500 000 Kč

Úrazové pojištění

Pojistná částka

Smrt následkem úrazu

200 000 Kč

Trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky

400 000 Kč

Denní odškodné za dobu nezbytného léčení (od 8. dne)

100 Kč/den

Pojištění zavazadel

Pojistná částka

Všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného

20 000 Kč

Na škodu na jedné věci

10 000 Kč

Na všechny škody na cennostech

10 000 Kč

Na jednu cennost

5 000 Kč

Na všechny škody způsobené vloupání do vozidla

10 000 Kč

Na jednu věc odcizenou z vozidla

5 000 Kč

Na zpoždění letu od 7. hodiny (do zahraničí, s doložením dokladů prokazující oprávněnost nároku)

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč

Na zpoždění zavazadel od 7. hodiny (do zahraničí, s doložením dokladů prokazující oprávněnost nároku)

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč

Pronájem náhradního sportovního vybavení

Max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistná částka

Za škody na zdraví nebo usmrcením

2 000 000 Kč

Za škody na jedné věci

1 000 000 Kč

Škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku

20 000 Kč

Škody následné

100 000 Kč

spoluúčast

5 000 Kč/PU

Doplňkové asistenční služby

Pojistná částka

všechny škody z doplňkových asistenčních služeb

35 000 Kč

právní pomoc v zahraničí

35 000 Kč

náhradní pracovník

35 000 Kč

opatrovník

35 000 Kč

ztráta, odcizení, zničení dokladů

5 000 Kč

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště

5 000 Kč

Pojištění stornovacích poplatků – podle zvolené varianty

20 000 Kč

40 000 Kč

50 000 Kč

100 000 Kč

spoluúčast

20 %

 

Jak si mohu toto cestovní pojištění zakoupit?

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem. Pro sjednání pojištění potřebujeme znát jména, příjmení a data narození cestujících. Cestovní pojištění Vám můžeme sjednat do několika minut.

 

Dokumenty ke stažení:

Všeobecné pojistné podmínky

Odebírat akční nabídky