Costa Cruises
Costa Cruises Costa Cruises Costa Cruises Costa Cruises Costa Cruises 

Lodní společnost Costa je uzpůsobená pro páry, rodiny s dětmi a jednotlivce. Nabízí nepřeberné množství fakultativních výletů v každém z navštívených přístavů, od fakultativních výletů, od prohlídek místních pamětihodností až po zážitkové aktivity.

   
 

Rezervace vaší plavby
Je důležité, abyste své cestovní kanceláři vždy poskytli všechny následující údaje, které jsou potřebné k dokončení vaší rezervace a objednání dalších služeb pro obohacení vaší dovolené:
- jméno a příjmení
- datum a místo narození
- pas (číslo, datum a místo vydání a dobu platnosti)
- státní občanství
- celou adresu včetně PSČ
- e-mailovou adresu
- číslo Vašeho mobilního telefonu pro případ nutnosti
- členské číslo Costa Clubu, abyste mohli využít klubové slevy
- jméno, příjmení a telefon na kontaktní osobu v případě nutnosti
Vaše jméno a příjmení, spolu s číslem rezervace, vám umožní vstoupit do vaší rezervace v sekci “Already booked” stránek www.costacruise.com, kde si můžete on-line rezervovat např.
výlety nebo nápojové balíčky. Plavby mohou být upraveny on-line do data uvedeného v systému po vložení požadovaných informací (5 – 10 dní před odplutím lodi, záleží na rezervovaném itineráři).


Check-in na webu
Costa Cruise nabízí službu on-line odbavení za účelem zajištění odplutí bez stresu a bez fronty. Nutno provést alespoň 1 měsíc před odplutím.
Abyste tuto výhodnou službu mohli využít, je třeba učinit následující kroky:
1) použijte vaše rezervační číslo a přihlaste se na stránku www.costacruise.com v sekci, která je určena klientům s potvrzenou rezervací
2) vyplňte formulář s uvedením vašich osobních a pasových údajů:
- jméno a příjmení
- datum a místo narození
- údaje z vašeho cestovního dokladu, který budete mít s sebou (pas, eventuálně občanský průkaz)
- jméno, příjmení a telefonní číslo na kontaktní osobu, kterou by mohla Costa kontaktovat v případě nouze (rodinný příslušník, přítel)

Vytiskněte si vyplněný formulář a vezměte s sebou na cestu – při odbavení vám zaručuje rychlé a snadné nalodění.
Pokud budete potřebovat po vyplnění formuláře něco změnit, můžete informaci změnit ještě 1 den před odplutím.

   
 

Hosté se speciálními potřebami
Společnost Costa Cruises si přeje uspokojovat potřeby všech cestujících, kteří chtějí zažít plavbu, ale mají speciální potřeby, pohybové problémy, zrakové postižení nebo jiná postižení. Mezinárodní pravidla požadují, aby si byla společnost vědoma všech „potřeb osobní asistence v naléhavém případě“ (invalidní vozíky, atd.) svých cestujících, aby mohla učinit všechna potřebná opatření. Informace o speciálních potřebách cestujících musí být poskytnuta cestovní kanceláři již v době rezervace plavby. Doporučujeme, aby cestující
se speciálními potřebami cestovali s doprovodem. Každý člověk odkázaný na invalidní vozík musí mít s sebou doprovod a svůj vlastní invalidní vozík (prosím informujte při rezervaci plavby svoji cestovní kancelář o jeho rozměrech). Lodní společnost musí obdržet nezbytnou dokumentaci během 3 pracovních dnů po závazném potvrzení rezervace plavby. Uživatelé invalidních vozíků nebo cestující s pohybovými problémy nemusejí mít vždy možnost výletu na břeh, zejména pokud loď kotví na moři. Lodě lodní společnosti Costa mají několik kajut vybavených pro tělesně postižené, které jsou označeny písmenem H v pláncích lodí. Pro další informace navštivte stránky www.costacruise.com.


Těhotenství
Ženy do 23. týdne těhotenství mohou cestovat za předpokladu, že k tomu mají potvrzení od doktora (v angličtině). Cestujícím není povoleno cestovat, pokud již zahájili 24. týden těhotenství. Upozorňujeme, že lodní lékařské vybavení je omezené, pokud se týká ošetřování těhotných žen a novorozenců.

Děti a kojenci
Rádi bychom připomněli, že děti mladší 18 let nemohou na palubě lodí Costa cestovat bez doprovodu. Děti dále nemohou vyplout na moře, pokud jim v první den plavby není alespoň 6 měsíců. Pro 15 denní a delší plavby a transatlantické plavby činí minimální věková hranice 12 měsíců.


Zvláštní přání
Všechny zvláštní požadavky týkající se místa sezení v letadle musí být uvedeny v okamžiku rezervace. Costa Cruises nemůže zaručit, že budou splněna. Pro další informace navštivte stránky www.costacruise.com.

   
 

Doporučujeme vzít si také svetr nebo bundu, neboť teploty se mohou výrazně měnit mezi klimatizovanými místnostmi a venkovním prostorem. U většiny plaveb bude také alespoň jeden gala večer, kdy dostanete příležitost obléci se elegantně. V denních novinách „Diario di bordo“ vám bude doporučeno vhodné večerní oblečení, ať už neformální nebo formální. Prosím
zapamatujte si, že není možné chodit do restaurace v krátkých kalhotách a tílku a ani chodit naboso.


Výlety na pevninu
Zde si zapamatujte slova „neformální a pohodlný”, zejména pokud očekáváte, že budete na delší vzdálenosti chodit pěšky. V teplých oblastech je nezbytně nutný opalovací krém a slunečníbrýle. Pokud váš výlet zahrnuje i návštěvu náboženských míst, zvolte neokázalý styl oblečení. Informace a doporučení k výletům můžete nalézt na www.costacruise.com.


V tělocvičně
Ujistěte se, že jste vhodně vybaveni příslušným oblečením do tělocvičny a především obuví (s podrážkami, které nezanechávají stopy). Hostům, kteří nebudou odpovídajícím způsobem
oblečeni, bude ze zdravotních a bezpečnostních důvodů odepřen do tělocvičny vstup.


Ručníky k relaxaci
Na lodi budou poskytnuty ručníky zdarma pro použití na lehátkách, u bazénu, ve sprchách či v tělocvičně.


Zavazadla
Doporučujeme na každou osobu jedno zavazadlo. Rovněž připomínáme, že následující předměty jsou přísně zakázány: zbraně a munice, výbušniny, petardy a světlice, stlačený nebo
zkapalněný plyn (hořlavé, nehořlavé, chladicí, dráždivé a toxické plyny jako jsou například v plynovém vařiči), dále pak odpalovače světlic, startovací pistole, infekční nebo toxické látky, žíraviny, radioaktivní látky a jakékoli ostré předměty, které by mohly být použity jako zbraň. Je také zakázáno nosit jídlo a pití na palubu v příručním i kajutovém zavazadle.


Visačka
Barevná visačka od Costa Cruises, kterou jste dostali se svými cestovními dokumenty a na které je uvedeno vaše jméno a číslo kajuty, musí být připevněna k držadlu vašeho zavazadla před příjezdem do nástupního přístavu. Po příjezdu do přístavu je necháte na místě k tomu určeném. Poté budou dopravena přímo do vaší kajuty.


Příruční zavazadlo
Cennosti, léky, fotografické vybavení a křehké předměty byste měli mít ve svém příručním zavazadle. Rozměry vašeho příručního zavazadla nesmí překročit 55x35x25 cm, aby mohlo projít přes rentgenovou bezpečnostní kontrolu.


Letecká doprava
Prosíme, abyste vzali v úvahu aktuální pravidla týkající se zavazadel zejména jejich maximální povolenou hmotnost. Při překročení hmotnostního limitu budete na letišti vyzváni k zaplacení dodatečného poplatku. Obsah vašeho příručního zavazadla musí být v souladu s aktuálními nařízeními v zemích odletu a příletu. Za veškerá zavazadla nese odpovědnost letecká společnost a cestující. Costa Cruises neponese odpovědnost za jakékoli zničení a ztrátu zavazadel po dobu, kdy je zavazadlo v péči letecké společnosti. U některých kombinací letů a plaveb budou zavazadla přímo po příletu dopravena do vaší lodní kajuty.


Pojištění zavazadel
Vaše zavazadlo by mělo být kryto cestovním pojištěním odpovídajícím hodnotě vašich osobních věcí. V případě zpoždění, ztráty či zničení zavazadel budete muset uplatnit nárok ze svého
cestovního pojištění. Odpovědnost společnosti Costa Cruises za zavazadla je omezena mezinárodními dohodami (viz Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere 2016).

   
 

Nástup na loď
Spojení do nástupních přístavů Costa vám bude nápomocna v přístavu, kde začíná vaše plavba. Měli byste se dostavit alespoň dvě hodiny před odplutím lodi. V některých destinacích poskytuje lodní společnost dopravu mezi letištěm a přístavem za příznivé ceny. Pokud jste si koupili dovolenou Costa „Fly+Cruise”, tedy let a plavbu, postará se lodní společnost o vaši přepravu do nástupního přístavu.

 

Parkování v přístavu
Pokud přijedete v Evropě vozem, většina přístavů má speciální parkoviště. V některých případech je nutná rezervace předem. Informace o tom, ve kterých přístavech jsou parkoviště k dispozici, jaké jsou sazby a jakým způsobem si lze parkovací místo rezervovat najdete na www.costa.cz. Palacrociere a Palacruceros Costa Cruises postavila v italské Savoně a ve španělské Barceloně lodní terminály, které spravuje přímo společnost Costa. Tato pohodlná, dobře vybavená, vysoce moderní zařízení vám poskytnou vřelé uvítání, usnadní vám a urychlí celý proces nalodění nebo vylodění. V terminále najdete bar, dětský koutek, internetový koutek a VIP salonek. Costa také plánuje postavit další lodní terminály nejen v Itálii, ale i v jiných zemích Evropy, které budou hostům nabízet stále lepší služby.

 

Odložení zavazadel
Po příjezdu do přístavu byste měli předat své hlavní zavazadlo (nikoli zavazadlo příruční) na místě k tomu určeném personálu společnosti Costa. Nezapomeňte prosím označit svá zavazadla barevnými visačkami, které jste dostali spolu s cestovními dokumenty. O vaše zavazadlo se postarají nosiči a zdarma zajistí jeho doručení do vaší kajuty. V příručním zavazadle si ponechte své osobní dokumenty a všechny cenné předměty. Kontrola dokumentů při nástupu na loď Nalodění začíná v okamžiku, který je uveden ve vašem itineráři (viz vaše lodní lístky). Před nástupem budete požádáni, abyste předložil cestovní dokumenty a platný pas. Vaše příruční zavazadlo projde při nástupu na loď bezpečnostní kontrolou. Všichni cestující by měli být na palubě nejpozději hodinu před vyplutím nebo v hodinu uvedenou v lodním lístku..


Bezpečnostní kontroly
Z důvodu bezpečnosti všech cestujících bude bezpečnostní služba na palubě kontrolovat všechny osoby a zavazadla při naloďování a vyloďování ve všech přístavech. Kontroly jsou
prováděny rentgenovými přístroji a detektory kovu. Prosím spolupracujte s našimi zaměstnanci, aby tento proces proběhl hladce a efektivně. Zavazadla dopravovaná do kajut jsou kontrolována při nalodění.


Žádáme vás, abyste během výletů na pevnině nekupovali starožitné zbraně, nože, dýky, meče nebo podobné předměty. Pokud by však byl některý z uvedených předmětů u vás nalezen, lodní bezpečnostní služba vás požádá, abyste je zanechali na pevnině. Také bychom vás chtěli informovat, že v souladu se bezpečnostními a zdravotními zásadami přijatými Costa Cruises pro své cestující je zakázáno nosit na palubu jakékoliv jídlo nebo nápoje, a to ani v příručním ani v hlavním zavazadle. Jedinou výjimkou jsou toaletní potřeby (např. šampon, pěna do koupele, krémy, apod.), tekuté léky, výrobky nebo jídlo speciálně připravené pro kojence, výrobky nebo jídlo doporučené pro speciální diety. Zákaz se týká jakéhokoliv jídla nebo nápojů zakoupených během zastávek v přístavech. Jakékoliv místní výrobky zakoupené během zastávky v přístavu budou uchovány ve skladu na lodi a vráceny cestujícím na konci plavby.

   
 

Bezpečnost na palubě
Jakmile se nalodíte, seznamte se s bezpečnostními pravidly na lodi – přečtěte si informace na vnitřní straně vstupních dveří do vaší kajuty. Rovněž doporučujeme, abyste se podívali na video o bezpečnosti na lodi, které uvidíte na obrazovce po prvním vstupu do vaší kajuty. Rovněž prostudujte lodní noviny „Diario di bordo“, v kterých je uvedeno, kdy proběhne cvičný poplach (emergency drill).


Cvičný poplach se uskuteční před odplutím a každý cestující je povinen se ho zúčastnit. Na chodbách budou stát zaměstnanci lodě, kteří vám ukážou cestu k vaší „muster tation“ (shromaždišti u záchranných člunů). Vezměte si vhodné oblečení, neboť cvičný poplach skončí na venkovní části paluby a budete mít na sobě záchrannou vestu. Na „muster station“ vám bude vysvětlen postup v případě nouze. Bezpečnost cestujících a zaměstnanců je vždy na prvním místě. Všichni zaměstnanci mají osvědčení BST (Basic Safety raining), vydané uznávaným mezinárodním výcvikovým centrem, a navíc se účastní velmi intenzivního výcvikového programu, při kterém se seznámí s lodí a další průpravou potřebnou
pro celý jejich pobyt na palubě lodi.

Zvířata
Na palubu lodí Costa je zakázáno přinášet zvířata jakéhokoli druhu a velikostí, s jedinou výjimkou doprovodných zvířat pro handicapované cestující (podléhá oznamovací povinnosti
v okamžiku rezervace).


Kouření
Na palubě je kouření cigaret, dýmek a doutníků přísně zakázáno, s výjimkou salonku „Cigar Lounge“. Elektronické cigarety mohou být použity pouze v kajutách a v salonku „Cigar Lounge“. Kouření není povoleno uvnitř kajut, pouze venku na balkoně (u kajut s balkonem). Na otevřené palubě je kouření povoleno pouze na vyhrazených místech s popelníky. Z bezpečnostních a protipožárních důvodů vždy odkládejte nedopalky do připravených popelníků a nikdy je neházejte přes palubu.

 

   
 

Costa karta

Ve své kajutě najdete svou osobní Costa kartu (tj. magnetickou kartu Costa Card), jejímž prostřednictvím bude během celé plavby ověřována vaše totožnost. Pro vaše pohodlí disponují všechny lodě Costa bezhotovostními systémy na palubě, s použitím vaší Costa karty je možno vše připisovat na váš palubní účet, včetně nákupů v obchodech, účtů za nápoje, účtů za lázeňské a kosmetické služby, čistírnu a prádelnu, telefonní hovory, výlety na pevninu, apod. (kromě sázek v kasinu). Costa karta vám umožní užít si dovolenou, aniž byste se museli obávat nedostatku hotovosti na své každodenní výdaje na lodi. Na konci plavby obdržíte vyúčtování. Svůj účet můžete vyrovnat v hotovosti nebo kreditní kartou.


Způsoby platby na palubě
Hosté, kteří nezaregistrují svou kreditní kartu, budou požádání o složení zálohy na pokrytí útraty na palubě nejpozději do 48 hodin od nalodění. Záloha bude minimálně 150 EUR nebo 150 dolarů na osobu, v závislosti na měně používané na lodi. Pokud výdaje na palubě překročí vklad, bude požadována další záloha. Celková útrata bude sečtena na konci plavby a případný neupotřebený zbytek zálohy bude cestujícímu vrácen.


Kreditní karty
Na počátku plavby můžete zaregistrovat svoji embosovanou kreditní kartu, takže veškerá vaše útrata na lodi bude automaticky účtována k tíži vaší karty. Kreditní kartu můžete zaregistrovat pomocí interaktivních stánků nebo u zákaznické přepážky. Při využití této služby dostanete účet do kajuty a nebude-li uvedeno jinak, daná částka bude automaticky stržena z vaší kreditní karty, přičemž probíhá denní autorizace systémem pro kreditní karty. Na palubě jsou přijímány následující embosované kreditní karty: American Express, VISA, MasterCard.Elektronické předplacené karty a debetní karty (např. Visa Electron a Poste Pay) nejsou na palubě přijímány. Elektronickou kartu poznáte tak, že čísla na kartě jsou vytištěna, nikoli vyražena. Doporučujeme, abyste si typ karty před odjezdem ověřili u své banky.


Zahraniční měny
Zákonným platidlem na palubě lodí Costa je euro, kromě plaveb v Karibiku na lodi Costa Luminosa odplouvající z Miami, plaveb v Jižní Americe, jarních transatlantických plaveb odplouvajících z Jižní Ameriky a krátkých plaveb na Dálném východě, kde je platidlem US dolar. Hotovost se může směnit na palubě ve směnárně u informační přepážky. Její otevírací doba je uvedena v novinách „Diario di bordo“. Směnárna je obvykle zavřena, pokud loď kotví v přístavu. Na palubě nejsou žádné bankomaty. Lodní společnost Costa nezajišťuje hotovostní výběry z kreditní karty a neinkasuje osobní šeky.


Spropitné
Spropitné není na palubě vyžadováno, ani se od vás neočekává.

 

Interaktivní totem
Totemy jsou umístěny na nejdůležitějších místech lodi, jsou vybaveny dotykovou obrazovkou a komunikují s cestujícími v šesti jazycích. Můžete se informovat o životě na palubě, koupit si fakultativní výlety, vstupenky do 4D kina, rezervovat si večeři v restauraci Samsara či v klubové restauraci, a nebo si rezervovat služby ve Wellness centru a další.

Spa a Wellness centrum
Lodní společnosti Costa velmi záleží na tělesné a duševní pohodě cestujících. Lodě Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a neoRomantica jsou vybaveny lázněmi Samsara (vstupné za poplatek) a salonem krásy Venus, inspirovanými orientální filozofií. Rovněž zde můžete za příplatek relaxovat při masážích a zkrašlovacích ošetřeních obličeje a těla. Všechny lodě Costy mají Wellness centra, kde můžete za příplatek relaxovat při masážích a zkrašlovacích ošetřeních obličeje a těla.


Nákupy na palubě
Nezapomeňte navštívit obchody na palubě, ve kterých si můžete zakoupit parfémy, oblečení, doplňky, kosmetiku, šperky, hodinky, upomínkové předměty apod. Na palubě je v prodeji také série knih Costa. Nakupovat můžete za duty-free ceny téměř na všech plavbách. Obchody jsou otevřené, když je loď na moři.

 

   
  Všechny kajuty na lodích Costa jsou stejně vybavené a liší se pouze velikostí. Kajuty disponují standardně  dvěma lůžky, některé mohou hostit až čtyři pasažéry, z toho vždy dva na přistýlkách.

 

Kajuty: vybavení
Všechny kajuty mají svou vlastní koupelnu (se sprchovým koutem a WC), klimatizaci, interaktivní TV s filmy na vyžádání (téměř na všech lodích), satelitní telefon a přímý telefon pro telefonování na lodi, minibar, malý trezor a vysoušeč vlasů. Jméno vašeho kajutového stevarda najdete ve své kajutě. Veškeré ložní prádlo ve vaší kajutě (povlečení, ručníky) je pravidelně doplňováno a vyměňováno. Koupelny jsou vybaveny mýdlem a tekutým gelem ve sprchovém koutu. Z ekologických důvodů je omezeno
používání plastů, takže bezplatné sprchové čepice a zvlhčovací krém jsou k dispozici na vyžádání u kajutového stevarda.

Apartmá: vybavení
Služby a vybavení jsou stejné jako u všech ostatních kajut, navíc jsou však cestujícím ubytovaným v apartmá, panoramatických apartmá, velkých apartmá, Samsara apartmá, Samsara apartmá s verandou a Wellness apartmá, zaručeny následující výhody:
- přednostní odbavení
- osobní stevard
- snídaně do kajuty zdarma (na požádání)
- čerstvé ovoce každý den
- láhev sektu a podnos s jednohubkami
- obědy a večeře servírované do vaší kajuty (na požádání a za poplatek)
- vířivka, župan a pantofle
- nabídka polštářů
- pozvání na exkluzivní koktejl s kapitánem
- přednostní výběr stolu a času stolování v našich restauracích (podle dostupnosti)
- možnost rezervovat fakultativní výlety přes vašeho osobního stevarda

Teplota v kajutě
Teplotu v každé kajutě a apartmá si můžete individuálně nastavit pomocí termostatu umístěného na stěně kajuty. Budete-li potřebovat pomoc při jejím nastavení, váš kajutový stevard vám rád pomůže.

Napětí elektrického proudu na palubě
V zásuvkách v kajutách je střídavý proud o napětí: Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena: 220/115
V/60 HZ

Costa Magica, Costa Fortuna, Costa Mediterranea, Costa Atlantica, Costa neoRiviera a Costa Celebration: 220/110 V,
60 Hz, 

Costa Victoria a Costa neoRomantica: 220 V/60 Hz pro holicí strojky, 220/110 V (1200 W) v kajutě Costa neoClassica: 220 V/60 Hz pro holicí strojky, 220 V (800 W) v kajutě

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste jako jediné elektrické přístroje v kajutě používali pouze holicí strojky. Žehlení v kajutě je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno. Vysoušeč vlasů je pro vaši potřebu k dispozici v každé kajutě.


Kajutové služby
Snídaně a kajutová služba: Hosté, kteří by chtěli do své kajuty doručit kontinentální snídani, mohou před spaním vyplnit objednávku a pověsit ji z vnější strany kajuty na kliku. Tato služba je poskytována zdarma pro cestující ubytované v kategorii Premium, v apartmá a v kajutách Samsara. U ostatních kategorií kajut je za tuto službu účtován poplatek.

Pokojová služba (služba za poplatek):
Je k dispozici 24 hodin denně. Lehké svačiny lze vybrat z pokojového menu, umístěného v kajutě a objednat si z něj můžete za minimální poplatek. Stačí vytočit číslo umístěné vedle telefonu a vaše objednávka vám bude doručena během půl hodiny. Tato služba je poskytována zdarma pro cestující ubytované v kategorii Premium a v apartmá, u ostatních kategorií kajut je za tuto službu účtován poplatek. Servisní poplatek 15% bude účtován ke všem vínům a ostatním nápojům.

Interaktivní TV:
Služba interaktivní TV v šesti jazycích je k dispozici na některých lodích. Nabízíme vám možnost sledovat placená videa nebo filmy na objednávku (pay-per-view) a také možnost rezervovat palubní služby.

“Diario di bordo“ – denní program:
Kompletní program na všechny uvedené následující dny bude doručen do vaší kajuty každý večer. Ujistěte se, že jste si tento program vzali při vylodění na břeh s sebou, jelikož jsou v něm
uvedena kontaktní čísla a údaje o odplutí lodi, časovém pásmu dané destinace atd.

Rozdělení kajut dle kategorie + nápojové balíčky

V kategorii BASIC - nejsou zahrnuty nápojové balíčky a jedná se pouze o

garantované kajuty.

Vnější kajuty s oknem a s balkónem v kategorii BASIC mají omezen

výhled.

V kategorii COMFORT - CLASSIC JE ZA HRNUT NÁPOJOVÝ BALÍČEK:


PRANZO & CENA - ALL INCLUSIVE

- výběr vín, která nejsou na vinném lístku

- nealkoholické nápoje, točené pivo, minerálka

- platí pouze pro rozlévané nápoje

- platí v restauraci a v samoobslužné restauraci pouze v době oběda a

večeře


V kategorii COMFORT - PREMIUM JE ZAHRNUT NÁPOJOVÝ BALÍČEK:

BRINDIAMO - ALL INCLUSIVE  


- rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje v hlavní restauraci a v

samoobslužné restauraci v době oběda a večeře a během dne v barech

- aperitivy a vermuty, mezinárodní točená piva, rozlévaná vína bílá,

růžové a červená, grappa, koňak, whisky, gin, vodka, rum, brandy,

tequila, likéry,

nealkoholické koktejly, bylinné hořké, ovocné džusy, nealkoholické

nápoje a minerálky, teplé nápoje (kávy, čaje), čokoláda z čokoládového

baru
- aktuální nabídku na lodi zjistíte z nápojových lístků

- balíček je určen pouze pro dospělé

   
 

Restaurace
Restaurace a samoobslužné restaurace na palubě nabízejí bohatý a různorodý výběr italských a mezinárodních jídel. V samoobslužných restauracích najdete speciality z destinací, které každý den navštívíte. Na jídelním lístku najdete předkrmy, hlavní jídla z masa nebo ryb, přílohy, saláty, sýry, dezerty a zmrzlinu. K dispozici jsou i vegetariánská jídla a pokrmy pro osoby se speciálními požadavky na stravu.

Snídaně
Vychutnejte si snídani ve své kajutě (za poplatek), v samoobslužné restauraci nebo v restauracích (bez vyhrazených míst). Pro ranní ptáčata je v barech již od úsvitu servírována káva s croissanty.

Oběd
Poobědvejte v samoobslužné restauraci nebo v restauracích s obsluhou (bez vyhrazených míst).

Večeře
Koná se v restauraci s obsluhou u vlastního rezervovaného stolu.

Rezervace stolu na večeři
Všichni cestující mají místo u stolu vyhrazené pro sebe po dobu plavby (s výjimkou lodí neoRomantica, neoRiviera, neoClassica a všech plaveb Costa neoCollection). V době rezervace plavby upřesníte jakýkoliv požadavek na stolování. Potvrzení rezervace najdete ve své kajutě.

Večerní stolování je nabízeno ve dvou přibližných časech:
- První stolování – 19:00 hod.
- Druhé stolování – 21:30 hod.
Nicméně zkontrolujte si, prosím, čas svého stolování v lodních novinách Diario di bordo. V restauracích je zakázáno kouřit.

Gala večeře
Gala večeře je zvláštní příležitost nabízející gurmánské menu, elegantní a slavnostní atmosféru a přítomnost kapitána a jeho zaměstnanců (v závislosti na dostupnosti).Během každé plavby se konají četné speciální gastronomické akce. O Vánocích, na Silvestra a o Velikonocích je rovněž servírováno speciální menu.

   
 

Vinný lístek
Ve vinných sklípcích nacházejících se na každé lodi je uloženo přes 80 různých značek vín, vybraných kvalifikovanými odborníky z řad someliérů tak, aby vhodně doplňovala naše menu.

Bary a kavárny
V mnoha barech a kavárnách nacházejících se na palubě našich lodí najdete širokou nabídku exkluzivních italských a světových vín, lihovin a nealkoholických nápojů. Je zde také mnoho tematických barů. Ve vinných barech najdete výběr ušlechtilých vín, šampaňského a šumivých vín. Bary Cognac& Cigar nabízejí škálu vynikajících koňaků a doutníků. Veškerá útrata v barech, kavárnách, samoobslužných restauracích a hlavních restauracích bude připisována na váš palubní účet a musí být uhrazena na konci plavby. Upozorňujeme vás, že na nákup nápojů se vztahuje servisní poplatek ve výši 15% (v přístavech v USA 20%).

Nápoje
Lodní společnost nabízí balíčky all inclusive, minerálních vod, speciální či nealkoholické balíčky. Hostům není dovoleno konzumovat na palubě alkohol zakoupený v bezcelních obchodech
na lodi nebo na pevnině. Tento alkohol je uchováván v obchodech a bude Vám vydán na konci plavby.


   
 

Internetový koutek
Každá z lodí ve flotile Costa má internetový koutek se satelitním připojením k internetu. Připojení k internetu uhradíte pomocí karty Costa. Můžete tedy surfovat na internetu, přijímat a odesílat e-maily, chatovat on-line a posílat blahopřání, i když jste na moři. Na webových stránkách Costa Cruises můžete surfovat zdarma. Za příplatek si také můžete vytisknout dokumenty.


WiFi připojení k internetu
Celá flotila Costa poskytuje službu WiFi, která je jednoduše přístupná tak, že si koupíte kartu pro připojení. Budete se moci připojit k internetu kdykoli a používat přenosné zařízení
v křeslech salonku, u bazénu nebo v pohodlí vaší kajuty. Náklady budou účtovány na váš kajutový účet, který uhradíte na konci plavby. Více informací najdete na www.costacruise.
com. Upozorňujeme, že rychlost satelitního spojení může být značně pomalejší než je rychlost, na kterou jste zvyklí z pevniny. Satelitní spojení může být také dočasně nedostupné.

 

"Internet packages by volume" - jedná se o datové balíčky, které můžete využít na surfování po internetu či posílání e-mailů.  Orientační ceny internetu k květnu 2016:

- "Internet M",  250 MB za 25 EUR
- "Internet L",  500 MB za 39 EUR
- "Internet XL", 3GB za 99 EUR

 

"Social packages" - je určen pro klienty, kteří se chtějí pohybovat pouze na sociálních sítích jako jsou Facebook, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp, Threema, Snapchat, Google-plus, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing, LinkedIn.

Orientáční ceny balíčku social packages (květen 2016):

- "Social 24 h" za 4 EUR
- "Social 7 days" za 19 EUR

   
 

Výstup z lodi
Informace o vystupování z lodi vám poskytne lodní personál během speciální schůzky přímo na palubě. Tyto informace si také můžete přečíst v programu „Diario di bordo”, který dostanete každý den až do své kajuty. Hosté ubytovaní v apartmá mají při vystupování přednost. Časy výstupů budou stanoveny podle odjezdů transferů a podle potřeb organizovaných skupin na palubě. V případě jakýchkoliv individuálních požadavků nás prosím včas informujte. Časy vylodění uvedené ve vašich cestovních dokumentech se mohou lišit z důvodů, které nemůže Costa Cruises ovlivnit. Abychom mohli zajistit efektivní služby, doporučujeme cestujícím využít letů, které nabízí Costa Cruises.


Zavazadla
Zavazadla by měla být označena visačkou a poslední noc plavby ponechána před dveřmi do kajuty. Lodní personál je odnese a vy si je budete moci vyzvednout v budově terminálu na místě tomu určeném po vystoupení z lodi. Doporučujeme, abyste si u sebe nechali malé příruční zavazadlo, v němž budete mít vše, co budete příští ráno potřebovat (doklady, léky, brýle, cennosti, fotografické vybavení, křehké předměty, hygienické potřeby, oblečení na převlečení, atd.).

 

Odebírat akční nabídky