Valletta

Valletta

O založení města Valletta uvažovali rytíři řádu sv. Jana již v 1. polovině 16. století. Ideálně vyčnívající poloostrov s vyvýšeninou Sceberras a z obou stran chráněný vjezdem do zátoky stavitele přímo vybízel. Základní kámen položili teprve v roce 1566, kdy Středomoří ohrožovali Turci. Nejprve vznikla pevnost St. Elmo, město však nemělo plnit pouze obrannou funkci. Velmistr řádu Jean Parisot de la Vallette, po němž dostalo jméno, z něho chtěl učinit novou metropoli křesťanské Malty. Jeho plány podporoval sám papež Pius II., který na Maltu vyslal věhlasného specialistu na vojenské stavby architekta Francesca Laparelliho.

Laparellimu se naskytla jedinečná příležitost vybudovat nové město úplně od základů. Měl na paměti obranu a svého úkolu se zhostil mistrovsky. Protnul poloostrov rovnoběžnými ulicemi, aby vojskům usnadnil přísun zásob. Další ulice, kolmé na předchozí, měly pomoci obraně v případě, že by nepřítel do města přece jen pronikl. Domy napojil na městskou kanalizaci. V žádném nesměla chybět nádrž na dešťovou vodu. Domy nesměly vyčnívat z řady ani mít mezi sebou zahrádky. Zato je krášlily sochy svatých, ozdobné mříže, štuky a balkony. Kromě dobrého zázemí vybudoval i velký bezpečný přístav.

Započaté dílo dokončil Gerrlamo Cassar. Postupně přibývaly chrámy, katedrály, náměstí, tiché ulice a nádherné paláce (auberge). Ve Velmistrovském paláci, jehož největší sál zdobí vzácné gobelíny a bohatě vykládané stropy, kdysi zasedali rytíři. Dnes tu sídlí prezident a maltský parlament.

Nedaleko se nachází další perla architektury, katedrála sv. Jana. Původně sloužila jako klášterní kostel řádu rytířů. V bohaté vnitřní výzdobě zobrazil Mattia Preti historii rytířského řádu. Významní rytíři řádu jsou pod kamennými podlažními kvádry pohřbeni. Odpočívají zde i čtyři Češi. Ovšem největším pokladem jsou dva Caravaggiovy obrazy, umístěné v oratoři – Sv. Jeroným a Stětí svatého Jana. Valletta, město paláců, měla i své divadlo – Manoel, které patří mezi jedno z nejstarších v Evropě. Stejně jako megalitické stavby se i Valletta právem řadí ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO.

Valletta - průvodce

Kam se vydat během kotvení lodi ve Vallettě

Městské části Valletty si budete mít možnost prohlédnout již při samotném připlutí ke kotvišti. Většina městských památek je dobře dostupná pěšky. Město si tak můžete prohlédnout sami.

Přímo v srdci ostrova se nachází Mdina, původní typická středověká metropole Malty. Ačkoliv je hustě osídlená, panuje zde nerušený klid a také proti se jí říká "mlčící město". Z hradeb její pevnosti se otevírá jeden z nejkrásnějších výhledů na ostrov.

Nejoblíbenější výlety z přístavu Valletta od lodních společností

  • Mdina & Mosta – fakultativní výlet s průvodcem, cca 4 hod., cca 45 EUR
  • Megalitické stavby na Maltě a zátoka Marsaxlokk, délka 3,5 hod., cca 49 EUR
  • Plavání s delfíny, délka 4 hod., cca 165 EUR
  • Okružní jízda a ochutnávka vína, délka 3,5 hod., cca 49 EUR
  • Severní Maltou jeepem, délka 4 hod., cca 75 EUR
  • Města Rabat, Mosta a valettská Mdina, délka 3 hod., cca 55 EUR

 

Praktické tipy pro přístav Valletta

Lodě kotví u nábřeží, odkud je to jen kousek do města.

Odebírat akční nabídky