Po vyplutí

Bezpečnostní cvičení

Na začátku plavby je prováděno bezpečnostní cvičení a instruktáž, aby cestující byli informováni o bezpečnostních prvcích a postupu evakuace v krizové situaci. Prosíme, věnujte této akci náležitou pozornost.

Uskutečňuje se v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině a španělštině a účast je povinná pro celou posádka i všechny hosty. Jde především o nácvik evakuace. Proto se po vyhlášení cvičení dostavte na příslušné stanoviště a vezměte si s sebou z kajuty záchrannou vestu. Další pokyny obdržíte na místě.