Co byste měli vědět před vyplutím

Plavba luxusní lodí, to je vlastně pobytový i poznávací zájezd v jednom. Špičkové lodní hotely poskytují veškerý komfort a spoustu příležitostí k zábavě, k seznámení s novými lidmi i k odpočinku. Pečlivě propracovaný itinerář plavby vám zase umožní poznávat svět. Abyste si svou plavbu mohli náležitě užít, je tu pro vás pár důležitých informací.

 

Nalodění

Nalodění (check-in) začíná obvykle několik hodin před vyplutím. Čas nalodění je uveden na vašem lodním lístku. Je nezbytně nutné dostavit se k odbavení včas. Samotný proces trvá přibližně 30 minut a je podobný odbavení na letišti včetně RTG zavazadel. Zavazadla se obvykle naloďují zvlášť a lodní personál je odnese přímo do vaší kajuty. Odbavení je ukončeno 90 minut před termínem závazného vyplutí lodi. V amerických přístavech odbavení končí již 120 minut před vyplutím.

 

Zavazadla

Doporučujeme vzít si s sebou nejvýše dvě zavazadla o maximálních rozměrech 90 x 75 x 43 cm a maximální hmotnosti 23 kg a nejvýše dvě příruční zavazadla. Cenné předměty a zavazadla se přepravují na vlastní nebezpečí.

 

Bezpečnost

Členové ostrahy jsou v rámci bezpečnostních opatření oprávněni provést prohlídku hosta nebo prohledat jeho zavazadla a zabavit mu jakýkoliv předmět, který by mohl být rizikový ve vztahu k bezpečnosti ostatních hostů, osádky nebo lodi (týká se zejména střelných zbraní, nožů včetně potápěčských, elektrických spotřebičů apod.).

Zabavit je možno také nápoje v zavazadlech. Rovněž není dovoleno přepravovat jakékoli nebalené potraviny.

 

Zdraví a zdravotní způsobilost

Účastníci cesty se zavazují, že jejich zdravotní stav dovoluje plavbu nebo let a že svým chováním neohrozí bezpečnost ani stav plavidla, letadla či ostatních hostů.

Společnost je oprávněna zrušit rezervaci nebo vyloučit z přepravy hosty, kteří nejsou způsobilí cestovat nebo jejichž zdravotní stav ohrožuje je samotné nebo by mohl ohrozit bezpečnost jiných osob. Zvláštní požadavky ohledně dopravy a ubytování nebo například potřeba asistence musí být oznámeny již při rezervaci a jejich splnění bude záviset na konkrétních podmínkách.

Těhotné ženy při nalodění musí předložit lékařské potvrzení udávající příslušný týden těhotenství a dokládající způsobilost cestovat lodí s ohledem na délku plavby a její konkrétní trasu.

Některé lodní společnosti mohou odmítnout rezervaci i přepravu žen, které na konci plavby dosáhnou 24. a vyššího týdne těhotenství včetně.

Společnost Cruise Plus se vyvazuje z odpovědnosti za veškeré následky vyplývající ze zdravotního stavu hosta, ať už jsou zjevné, nebo se projeví později. Hostům, kteří nemohou nastoupit cestu, případně v ní pokračovat, nebude přiznána jakákoliv náhrada či odškodnění.

 

Očkování

Je vhodné, aby se hosté před samotnou plavbou individuálně informovali na doporučené očkování s ohledem na konkrétní itinerář cesty.